Υλικοτεχνική Υποδομή

Αρχική / Εταιρεία / Υλικοτεχνική υποδομή

Σε συμπλήρωση της επιστημονικής γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού της και της εκτενούς εμπειρίας της, και για την πλήρη αξιοποίησή τους, η SILVA NATURA διαθέτει το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η υφιστάμενη Μηχανογραφική και Τηλεπικοινωνιακή υποδομή, σε εξοπλισμό (hardware) και εξειδικευμένο λογισμικό (software), η οποία συμπληρώνεται από ειδικά Δασικά όργανα, επιτρέπει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών, για την υποστήριξη των ολοκληρωμένων μελετητικών έργων των επιχειρησιακών μονάδων της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει:

Όλα τα παραπάνω λειτουργούν σε τοπικό εταιρικό δίκτυο (LAN) υψηλής ταχύτητας, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι τόσο οι σταθμοί εργασίας της εταιρείας (προσωπικοί Η/Υ και Graphics Workstations), όσο και ο εξειδικευμένος περιφερειακός εξοπλισμός της εταιρείας, που περιλαμβάνει:

Επιπλέον, την υλικοτεχνική υποδομή της εταιρείας συμπληρώνουν Δασικά και εξειδικευμένα όργανα, όπως: