Περιβαλλοντικές Μελέτες Εφαρμογής

Αρχική / Εταιρεία / Περιβαλλοντικές Μελέτες Εφαρμογής

Το τμήμα Τεχνικών Μελετών της SILVA NATURA, αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και διατύπωσης επανορθωτικών μέτρων αποκατάστασης μετά από οποιαδήποτε επέμβαση ή διατάραξη. Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό τουριστικών εγκαταστάσεων, δασικών χωριών και κατασκηνώσεων, ανάδειξης και αποκατάστασης Φυσικών και Ιστορικών διαδρομών, εγκατάστασης και λειτουργίας ελεγχόμενων κυνηγητικών περιοχών, βελτίωσης της παραγωγής σε κάθε είδους αγροτοδασικές εγκαταστάσεις, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επεξεργασίας αποβλήτων κλπ.

Συγκεκριμένα, ο ρόλος του εν λόγω τομέα αφορά στην: