Οι Συνεργάτες

Αρχική / Εταιρεία / Οι Συνεργάτες

Οι μόνιμοι συνεργάτες του γραφείου είναι:

  • Μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  • Μέλος της αντιπροσωπίας του παραρτήματος Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε
  • Μέλος της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων
  • Από τον Δεκέμβριο του 2009 Εταίρος και μέλος του Δ.Σ της εταιρείας ΑΝΟΙΞΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε και από τον Δεκέμβριο του 2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή)