Εμπειρία

Αρχική / Εταιρεία / Εμπειρία

Η SILVA NATURA E.Ε. ενσωματώνει την πολύχρονη εμπειρία του προσωπικού της, η οποία αθροίζει πολλές δεκαετίες ανθρωποαπασχόλησης στον τομέα του Περιβάλλοντος και των Δασικών μελετών. Μέσα στο διάστημα αυτό έχουν ολοκληρωθεί εκατοντάδες μελετών για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακολουθεί ενδεικτικός Πίνακας έργων που έχουν ολοκληρωθεί κυρίως για λογαριασμό Δημόσιων οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ: