Διαχείριση Δασών - Πρωτογενής τομέας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Αρχική / Εταιρεία / Διαχείριση Δασών – Πρωτογενής τομέας και Προστασίας Περιβάλλοντος

H διαχείριση Δασών αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυγμένους τομείς της εταιρείας με συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία. Αντικείμενο του τομέα είναι η εφαρμογή αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωφελών παροχών που απορρέουν από αυτό.

Για το σκοπό αυτό ο τομέας προσφέρει υπηρεσίες: