Αρχιτεκτονική τοπίου και Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις

Αρχική / Εταιρεία / Αρχιτεκτονική τοπίου και Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις

Το συνεχώς εξελισσόμενο αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής τοπίου και των φυτοτεχνικών διαμορφώσεων, εγκολπώνεται στο επιστημονικό πεδίο της SILVA NATURA και οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν τους εξής ειδικότερους τομείς:

Ακολουθεί παρουσίαση ενός ενδεικτικού Φυτοτεχνικού έργου των πλατειών της Τρίπολης: