GreekEnglish (United Kingdom)

GIS - Χαρτογράφιση

Χαρτογράφηση GIS, Δασικοί χάρτες Εθνικού Κτηματολογίου και Φωτοερμηνείας

Στα πλαίσια της πολυετούς εμπειρίας της στον τομέα της χαρτογράφησης και της φωτοερμηνείας, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα άρτια στελεχωμένο τμήμα από εξειδικευμένους επιστήμονες και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο συγκεκριμένος τομέας διακρίνονται σε:

 • Μελέτες φωτοερμηνείας και χαρακτηρισμού ιδιωτικών οικοπέδων, κτημάτων. Οι φωτοερμηνείες έχουν πολλαπλές εφαρμογές. Εκτός από τον δασικό ή όχι χαρακτήρα, διευκρινίζονται τα όρια οικοπέδων και αγροτεμαχίων, η ύπαρξη κτισμάτων δρόμων κλπ και ο χρόνος κατασκευής τους. Στον τομέα αυτό η εταιρεία έχει εκπονήσει κυριολεκτικά χιλιάδες μελέτες και διαθέτει δεδομένα όλων των σειρών αεροφωτογραφιών του 80% της Ελλάδας

 • Σύνταξη δασικών χαρτών Δημόσιων, κοινοτικών και ιδιωτικών δασών. Το γραφείο είναι το Πρώτο Γραφείο Δασοτεχνικών κλπ μελετών που διαθέτει το πλήρες πρόγραμμα GIS ARC-INFO (από το 1996) και έχει συσσωρεύσει σε ψηφιακή μορφή τεράστιες εκτάσεις τόσο της Ελλάδας όσο και της Σερβίας, της Αλβανίας και της Δημοκρατίας του Σουδάν.  

 • Σύνταξη δασικών χαρτών στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου. Το γραφείο έχει εκπονήσει ή συμμετάσχει στην εκπόνηση 7 δασικών χαρτών. Οι Δασικοί χάρτες αυτοί με βάση τον συνολικό αριθμό των στρεμμάτων όλων των εκπονημένων δασικών χαρτών της Χώρας, κατατάσσει το γραφείο μας πρώτο ανάμεσα σε όλα τα Ελληνικά γραφεία μελετών   

 • Χαρτογραφική υποστήριξη περιοδικών εκδόσεων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, όπως NATIONAL GEOGRAPHIC, TRAVELER κ.ά.

  Τι είναι η Φωτοερμηνεία.

  Η φωτοερμηνεία γίνεται με την χρήση αεροφωτογραφιών που προμηθευόμαστε κυρίως από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ( Γ.Υ.Σ) αλλά και από τον ΟΚΧΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

  Όταν λέμε "φωτοερμηνεία" εννοούμε την στερεοσκοπική παρατήρηση των ζευγών αεροφωτογραφιών η οποία γίνεται με επιτραπέζιο και κατοπτρικό στερεοσκόπιο και ειδικά στο γραφείο μας και με την χρήση του προγράμματος Ζ/Ι IMAGING της  INTERGRAPH για στερεοσκοπική απόδοση οριογραμμών.

  Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθόδους γίνεται στερεοσκοπική (σε τρεις διαστάσεις) παρατήρηση όλων των χαρακτηριστικών των Αεροφωτογραφιών με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη εικόνα για όλα τα χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται σε μία αεροφωτογραφία.

  Η στερεοσκοπική παρατήρηση μας δίνει την δυνατότητα να κατανοούμε το ύψος της Δασικής βλάστησης (αν είναι δενδρώδης, θαμνώδης, ποώδης ή καλλιέργειες), τα σπίτια ή άλλες εγκαταστάσεις, την ύπαρξη ρεμάτων ή πτυχώσεων του εδάφους, τον διαχωρισμό οικοπέδων, αποσαφήνισης ιδιοκτησιακών κλπ.

  Η στερεοσκοπική παρατήρηση βοηθά ουσιαστικά στην διασαφήνιση των χρήσεων γης, στον σωστό χαρακτηρισμό τους και πιθανώς την στήριξη ενστάσεων Ιδιοκτητών σε αποφάσεις Πράξεων Χαρακτηρισμού στις Επιτροπές επίλυσης Δασικών αμφισβητήσεων, σε δικαστικές διενέξεις καθώς και στις Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών.

 • AFPANTEIOS

 •  

  ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΗΡΑΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ  25/9/2017 ! !

 • ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

  ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ.

  Με κοινή απόφαση των αναπλ. υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθορίζεται το ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

  Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού / χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου / πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.

  Σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

   

  α)  Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ., δέκα (10) ευρώ.
  β)  Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.
  γ)  Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ
  δ)  Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ μέχρι και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
  ε)  Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
  στ)Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
  ζ)  Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
  η)  Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.

  Σε ποιες περιπτώσεις δεν καταβάλλεται ειδικό τέλος

  Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:
  α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

  β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

  γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

  δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

  ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

  Τρόπος πληρωμής

  Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, κατατίθεται σε λογαριασμό της ΕΚΧΑ Α.Ε., που δημιουργείται και τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας είτε με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο και τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους εγγράφονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας στον κωδικό 53.20 και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών.

  Επιστροφή του ειδικού τέλους

  Σε περίπτωση ανάκλησης αντιρρήσεων, ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και εντός 3 μηνών το αργότερο από αυτή, εκδίδει απόφαση για την επιστροφή των καταβληθέντων σχετικών τελών, στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση ανάκλησης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

  Ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη αποστέλλει την ως άνω απόφαση στην ΕΚΧΑ Α.Ε., συνοδευόμενη από κατάλογο των δικαιούμενων επιστροφής τέλους, στον οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των αιτούντων, το ποσό προς επιστροφή και το ΙΒΑΝ λογαριασμού τους που έχουν δηλώσει για την επιστροφή.

 • (Για τις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών σας ενημερώνουμε ότι με βάση το άρθρο 10 του Π.Δ 344/2000 (ΦΕΚ Α' 297/2000), δικαίωμα ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ για δασικούς κτηματολογικούς κλπ σκοπούς έχουν  Μ Ο Ν Ο  ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ.

 • Τεχνολόγοι Δασοπονίας ή άλλες ειδικότητες Μηχανικών κάθε είδους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ)