GreekEnglish (United Kingdom)

Ο Σκοπός της Silva - Natura Ε.Ε (Δρ.Ελευθέριος Σταματόπουλος & Συνεργάτες)

Εδώ κι έναν χρόνο περιμένουμε σημαντικές αλλαγές στην δασική Νομοθεσία που θα λύσουν δεκάδες προβλήματα που χρονίζουν. Ανάμεσα σ' αυτά περιμένουμε και τις τελικές ρυθμίσεις των αυθαιρέτων, αυστηροποίηση των ποινών για τα νέα δασικά παραπτώματα κάθε είδους.

Προϋπόθεση κάθε προοπτικής είναι :

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΩΡΑ!!!


Η SILVA – NATURA Ε.Ε (Δρ.Ελευθέριος Σταματόπουλος & Συνεργάτες) είναι μια αμιγώς μελετητική εταιρεία και εξειδικεύεται σε μελέτες περιβαλλοντικές, δασικές, αναπτυξιακές, φυτοτεχνικών διαμορφώσεων - Αρχιτεκτονικής τοπίου.

Επιπλέον, υλοποιεί μελέτες Δασικών χαρτών, Φωτοερμηνείας εκτάσεων και χαρτογράφησης με τη χρήση εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS).

Παρέχει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, στα πλαίσια της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης.

Διασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών της με την επιστημονική επάρκεια των στελεχών-εταίρων της, την κατάρτιση και εμπειρία του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της και συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων λειτουργίας της.

 

Ενδιαφέρουσες πρόσφατες αναρτήσεις 

Ραδιοφωνική συνέντευξη του Δρ. Ελευθέριου Σταματόπουλου για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων 

 

http://www.alpha989.com/Interview.aspx?a_id=72636

Ραδιοφωνική συνέντευξη του Δρ. Ελευθέριου Σταματόπουλου για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς 

http://www.alpha989.com/LivePlayer.aspx?a_id=1346&intrv=69094


Τηλεοπτική συνέντευξη του Δρ.Ελευθέριου Σταματόπουλου στον ΕΛΛΑΔΑ T.V με τον Αντώνη Φελούρη για τον ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ και άλλα ΔΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Μπορείτε να παρακάμψετε τα 6 πρώτα λεπτά της "Δημοσιογραφικής φλυαρίας")

http://www.elladatv.gr/article/29128-%D3%F5%E6%E7%F4%FE%ED%F4%E1%F2+%EC%E5+%F4%EF%ED+%CB%E5%F5%F4%DD%F1%E7+%D3%F4%E1%EC%E1%F4%FC%F0%EF%F5%EB%EF%2C+%C4%F1.+%C4%E1%F3%EF%EB%EF%E3%DF%E1%F2+-+%D0%E5%F1%E9%E2%DC%EB%EB%EF%ED%F4%EF%F2

Ακούστε τις συνενεντεύξεις του Δρ.Ελευθέριου Σταματόπουλου στον ραδιοφωνικό σταθμό 98,9 στους Δημοσιογράφους Δ.Βερίκιο και Δ.Σταυρόπουλο και στην "κακή παρέα" του Γ.Ντάσκα 

http://www.youtube.com/watch?v=nEJOnSpM_OA&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=IqiIRMtMLuY&feature=youtu.be

 

Η επιτάχυνση των διαδικασιών Ανάρτησης των δασικών Χαρτών 

1. Τον Αύγουστο του 2014 ψηφίστηκε ο Ν.4280/2014 που ουσιαστικά συστηματοποίησε την δασική Νομοθεσία, βρήκε κατά το δυνατόν δίκαιη λύση στο πολύχρονο θέμα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, θέσπισε για πρώτη φορά την έννοια του "περιβαλλοντικού ισοζύγιου" σε κάθε ενεργειά μας που πιθανόν να προσβάλλει τοπικά ή ευρύτερα τα Δάση και το φυσικό περιβάλλον.

2. Τον Ιούνιο του 2013 ψηφίστηκε από την βουλή ο Νόμος 4164/2013 για την Επιτάχυνση των διαδικασιών του Εθνικού Κτηματολογίου, την κατάρτιση, έλεγχο και κύρωση των Δασικών Χαρτών.             2. Τον Οκτώμβριο του 2012 υπογράφηκαν από τον Υπουργό Αναπληρωτή του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β' 2874/26-10-2012)  οι αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται το τιμολόγιο των εργασιών ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ και το τιμολόγιο για την συμπλήρωση των παλαιότερων Δασικών χαρτών (κυρίως της περιόδου 1999-2002) πάλι από Ιδιώτες Δασολόγους μελετητές.                   

Επομένως οι διαδικασίες Ανάρτησης των δασικών Χαρτών θα ανατεθεί σε Ιδιώτες μελετητές και όλες οι εργασίες των δασικών Χαρτών ιδίως της περιόδου 1999-2002 αλλά και οι νεώτεροι όπου χρειάζεται να συμπληρωθούν, θα γίνουν πάλι από ιδιώτες Δασολόγους Μελετητές. Στις συμπληρώσεις προβλέπεται και η τοποθέτηση των ορίων των οικισμών των στερούμενων Νόμιμης με την προϋπόθεση ότι είχαν προταθεί κατά το παρελθόν προς ένταξη στο σχέδιο πόλης. Οι οικισμοί αυτοί θα εξαιρεθούν των αντιρρήσεων και θα κινηθεί η διαδικασία για ένταξή τους στο σχέδιο πόλης.                                                                  

Οι εξελίξεις αυτές ΘΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2015.

Ωστόσο η διαφαινόμενη κατάργηση του Νόμου 4280/2014 από την νέα Πολιτική Υγεσία του ΥΠΕΚΑ θα περιπλέξει πολύ περισσότερο τα προβλήματα.

Άλλες ενδιαφέρουσες βασικές πληροφορίες για τους Δασικούς Χάρτες :

Για τις αναρτήσεις Δασικών χαρτών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=757&language=el-GR

Σημειώνουμε ότι με βάση την παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 4030/11 η περίοδος αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη ορίζεται σε 60 ημέρες για τους κατοίκους του εσωτερικού από την τελευταία επίσημη Δημοσίευση και για τους κατοίκους του εξωτερικού 80 ημέρες.

Από την σχετική Νομοθεσία ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Επισημαίνουμε ότι πριν την ανάρτηση και για να είναι απολύτως νόμιμη, θα πρέπει να εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν.3889/2010 και η Υπουργική απόφαση Αριθμ. 165387/410 του ΥΠΕΚΑ.

Μέχρι σήμερα τα παραπάνω ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ και αφορούν τους οικισμούς τους στερούμενους νόμιμης έγκρισης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : 26671-8

(Δεν καταλαβαίνουμε τον περιορισμό αυτό την εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης... και το αφήνουμε ασχολίαστο...)

Τα τέλη για την κατάθεση αντίρρησης σύμφωνα με την απόφαση 115451/24 (ΦΕΚ Β' 24/20-1-2011) είναι:

Α. Για κτήματα μέχρι 1000 τ.μ 50 €

Β. Για κτήμα έκτασης 1000 τ.μ – 5000 τ.μ 150 €

Γ. Για κτήμα έκτασης 5000 τ.μ – 20000 τ.μ  500 €

Δ. Για κτήμα έκτασης 20000 τ.μ – 100000 τ.μ  1000 €

Ε. Για κτήμα έκτασης 100000 τ.μ – 300000 τ.μ  2000 €

ΣΤ. Για κτήμα μεγαλύτερης έκτασης  4000 €

Για υποβολή αντιρρήσεων με φωτοερμηνεία πρόσφατων και παλιότερων αεροφωτογραφιών αρχείου, λειτουργούμε στα νέα γραφεία μας :

Κασομούλη 106, (στάση του Μετρό Αγ.Ιωάννης) τηλ. 210 9273900-2, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι με βάση το άρθρο 10 παρ. ιστ του ΠΔ 344/2000 Τεχνικοί Σύμβουλοι στις διαδικασίες αυτές μπορούν να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

 

stamato

Ο Δρ. Ελευθέριος Σταματόπουλος μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ